Horská chata Amadeus - Abertamy

Bublina

Zajímavá místa


Blatenský vrch Blatenský vrch - 4.1 km
Horní Blatnou najdeme cca 20 kilometrů severozápadně od Ostrova v Krušných horách. Je to historické horní město založené roku 1532, kdy sasský kurfiřt Jan Bedřich koupil toto území od pánů z Tetova a podal příkaz k vyměření a založení nového horního města Blatná.
Karlovy Vary - Městská tržnice Karlovy Vary - Městská tržnice - 12.0 km
Funkční, přísně účelová stavba s trojlodní hlavní halou. Postavena v letech 1912 - 13, architekt F. Drobny.
Karlovy Vary - Lázně V. Karlovy Vary - Lázně V. - 13.0 km
Budova svým vzhledem navazuje na empírové stavby 19.století (arch. Franz Drobný). Výstavba lázeňského domu proběhla v letech 1905-0905. Jeho slavnostní otevření se konalo 17. června 1906. Lázně dostaly jméno císařovny Alžběty. Po roce 1970 byly Lázně V v interiérech dalekosáhle modernizovány a přizpůsobeny balneologickým požadavkům doby.
Karlovy Vary - Tři kříže Karlovy Vary - Tři kříže - 13.0 km
Tři velké dřevěné kříže jsou podobenstvím biblické Golgoty, byly postaveny kolem roku 1640 jako výraz vítězné rekatolizace města a kraje, který byl předchozích 100 let oddán víře luteránské. Vrch je opředen četnými strašidelnými pověstmi o bludičkách a vraždě tří bratří. U Tří křížů stávala restaurace a zvláštní altán Camera obscura, v jehož ztemnělém prostoru se na stěnu promítaly světelné obrazy krajiny. Altán byl konce roku 1997 opět vystavěn.
Karlovy Vary - Koupaliště Rolava Karlovy Vary - Koupaliště Rolava - 14.0 km
Koupaliště přístupné bezplatně veřejnosti s možností dalších volnočasových aktivit.
Karlovy Vary - Lázně III. Karlovy Vary - Lázně III. - 14.0 km
Původně společenský lázeňský dům postaven v letech 1863-86 (arch. Renner, Labitzky, Hein), v romantickém slohu anglické zámecké neogotiky. V prvním patře je koncertní síň Antonína Dvořáka. Kulturní památka.
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda - 14.0 km
Tato kolonáda, jedna z nejkrásnějších staveb ve městě, je vystavěna na místě starších lázeňských staveb a většího počtu pramenů. V polovině 18. stol. (1746) je v tomto prostoru provedeno jímání Nového pramene (dnešní Rusalka).
Karlovy Vary - Muzeum Jana Bechera Karlovy Vary - Muzeum Jana Bechera - 14.0 km
Nachází se přímo v centru Karlových Varů. Přímo v prostorách muzea je milé překvapení: ochutnávka výtečné Becherovky. Procházka historickými sklepy, množství unikátních dobových exponátů a fotografií. Projekce filmu, který možná poodhalí některá tajemství výroby tohoto jedinečného likéru ze srdce Evropy.
Karlovy Vary - Sadová kolonáda Karlovy Vary - Sadová kolonáda - 14.0 km
V prostoru nejsevernějšího karlovarského pramene Sadového, jenž je sám zachycen ve dvorním traktu Vojenského lázeňského ústavu byla 16.10. 1880 firmou Fellner a Helmer zahájena stavba Blanenského pavilonu, výstavbu řídil karlovarský stavitel J. Waldert. V průběhu stavby, v r. 1881, bylo prosazeno rozšíření o promenádu Sadového pramene (náklady 2 500 zlatých) a téhož roku byla stavba dokončena. V r. 1966 byla provedena kvůli špatnému technickému stavu demolice vlastního Blanenského pavilonu a pro současnost zachována pouze část přiléhající k Sadovému pramenu.
Karlovy Vary - Smetanovy sady Karlovy Vary - Smetanovy sady - 14.0 km
Nejsevernější část lázeňského centra Karlových Varů. Smetanovým sadům dominuje balneoterapeutický ústav Lázně V. v pseudobarokním slohu.
Karlovy Vary - Thermal Karlovy Vary - Thermal - 14.0 km
Území dříve hustě zastavěné obytnými domy, penzióny, hotely (Pošta a Alice), domovy mládeže, školou, mateřskou školkou (dříve vila J.Mattoniho), domem armády, prádelnou, bylo vybráno pro výstavbu mezinárodního hotelu a kulturně společenského střediska.
Karlovarský pramen Vřídlo Karlovarský pramen Vřídlo - 15.0 km
Karlovy Vary jako město jistě každý Čech dobře zná, ale o jednotlivých jeho zajímavostech už se všeobecně moc neví. A karlovarský opramen Vřídlo je jednou ze zajímavostí, o které existují jisté nejasnosti. Mnoho lidí si totiž myslí, že tento pramen tryská tak vysoko díky nějakému elektrického pohonu, což samozřejmě není pravda. Pramen vyvěrá z hloubky až 3000 metrů a nad povrchem dosahuje výšky 12 metrů a smáčí tak kopuli kolonády. Takže - milí návštěvníci - žádná čerpadla ani jiný nepřirozený pohon. Jen síla země a vody!
Karlovy Vary - Malé Versailles Karlovy Vary - Malé Versailles - 15.0 km
Objekt bývalé cihelny byl na sklonku 18. století přestavěn na hostinský sál se zahradním altánem a jde o jednu z nejstarších karlovarských hospod. Roku 1820 se zde německý básník J. W. Goethe zúčastnil měšťanské svatby. Na podzim r. 1996 byla znovuotevřena věrná replika původní výletní restaurace.
Karlovy Vary - Pravoslavný kostel Karlovy Vary - Pravoslavný kostel - 15.0 km
Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla - Pětikopulová stavba. Dle vzoru byzantsko-staroruského kostela v Ostankinu u Moskvy postaven za přispění ruské šlechty. Reliéf sochaře M. Hillera zpodobňuje ruského cara Petra I. při stavbě domu U páva r. 1711. Rok postavení 1893 ? 1897; Architekt G. Wiedermann.
Karlovy Vary - Tržní kolonáda Karlovy Vary - Tržní kolonáda - 15.0 km
Na místě mezi staršími i novějšími výrony na úpatí Zámeckého vrchu (Fresser) a budovou staré radnice bylo r. 1883 vybudováno dřevěné provizorium ve švýcarském stylu (dle návrhu fy Fellner&Helmer, realizace tesařský mistr Oesterreicher z Vídně za částku 12 000 zlatých).
Karlovy Vary - zvonkohra Karlovy Vary - zvonkohra - 15.0 km
V Karlových Varech byla v minulém roce provedena rekonstrukce nové promenády v centru lázní. Myslím, že se opravy povedly a konečný vzhled Staré louky je určitě lepší než dříve. Stará louka omládla, zkrásněla a návštěvníkům tady hraje chodník pod nohama. Na dvou místech byla totiž instalována taneční zvonkohra. Tato umožňuje tvorbu krásných tónů pohybem člověka. Poskakováním nebo i tancem lze na bronzových destičkách vyloudit krásné jasné tóny. Devět bronzových tabulek je uspořádáno do tvaru čtverce a pod každou z nich je ukryt jiný zvukový prvek. Nadanější umělci mohou zahrát i celé písně.
Karlovy Vary - Vřídelní kolonáda Karlovy Vary - Vřídelní kolonáda - 16.0 km
Nejstarší zprávy o jímání Vřídla (Brudel) pocházejí z 16. stol.(1571). Původní vývěry termy v nejnižší části údolí, v řečišti Teplé, byly z několika důvodů (nutnost ohrazení výronů proti prosté vodě, nutnost ochrany výronů před velkými vodami a konečně nutnost vytvoření dostatečného spádu pro zásobování koupelen nábřežních měšťanských domů) nahrazeny uměle vytvořenými jímacími objekty na levém břehu řeky, které byly konstruovány z těsnící granitové desky a dřevěných pažnic).
Karlovy Vary - Zámecká kolonáda Karlovy Vary - Zámecká kolonáda - 16.0 km
Zámecká kolonáda je vystavěna v nejstarší části města, v úpatních částech skalního masivu, jemuž dominuje Zámecká věž, dodnes zachovalá část gotického hradu. Skalním masivem, tvořeným karlovarským granitem zde prochází významná porucha zemské kůry, s níž jsou spjaty vývěry Zámeckých pramenů.
Karlovy Vary - Goethova vyhlídka Karlovy Vary - Goethova vyhlídka - 17.0 km
Už silnice, která k ní vede z Hůrek, a jež byla vystavěna již v roce 1804, byla obdivuhodným dílem své doby. Je technickou památkou silničního stavitelství a poskytuje místy malebné výhledy. Rozhledna je přístupná zvenčí nebo z restaurace. Poskytuje kruhový rozhled na lesnaté okolí města, z něhož je však viditelná jen malá část. Stavba v novogotickém slohu z režného zdiva pocházíz roku 1889 a jmenovala se původně Štěpánčina rozhledna. Po přejmenováních s politickou motivací dostala jméno jednoho z nejslavnějších obdivovatelů tohoto kraje.
Karlovy Vary - Sluneční lázně Karlovy Vary - Sluneční lázně - 17.0 km
Relaxační místo nalezneme kousek za Galerií umění, v místech nad Poštovním Dvorem, když vystoupáme stezkou č.17 ? Findlaterovou stezkou. Mimo chatkovitého altánu Slunečních lázní tu je vybudované dřevěné posezení, ohniště a několik dřevěných lůžek na slunění.
Karlovy Vary - Budova Pošty Karlovy Vary - Budova Pošty - 18.0 km
Budova pošty je důležitým mezníkem mezi obchodní a lázeňskou částí města Karlových Varů. Pošta byla postavena v letech 1900 až 1904 podle plánů architekta Friedricha Setze. V době svého vzniku patřila k nejmodernějším poštovním zařízením na území bývalého Rakouska-Uherska. Ve výši 3. patra jsou nad pilastry umístěny čtyři alegorické sochy, které představují Lodní dopravu, Telegraf, Železniční dopravu a Poštu. Budova patří mezi státem chráněné památky.
Karlovy Vary - Kaplička Ecce homo Karlovy Vary - Kaplička Ecce homo - 19.0 km
Kaplička Ecce homo je z roku 1900. Prosnulé výletní místo se nachází na Chopinově stezce v sedle pod vrchem Diana. K odpočinku zde poslouží altán Chopinova chata a jižně od cesty najdeme i kamenné sedátko J.Aranyho.
Karlovy Vary - Kostel Pavla Farského Karlovy Vary - Kostel Pavla Farského - 19.0 km
Do r. 1946 evangelický kostel sv. Petra. V novorománském stylu. R. 1864 přistavěna věž a zahájena stavba sousední fary. Architekt J. Zeissig
Andělská hora Andělská hora - 20.0 km
Nedaleko Karlových Varů se nachází zřícenina hradu zvaná Elgelsburg,která jakoby ležela ve stínu lázeňských měst a není tak často navštěvovaná.Zavítat sem můžete kdykoliv,nejsou zde otvírací hodiny.Pokud vystoupáte na vrchol,otevře se krásný výhled do krajiny.Překvapí nás i rozlehlost zřícenin,jenž ze zdola tak nepůsobí.Hrad je poprvé připomínán roku 1402,definitivně byl opuštěn po požáru roku 1718.Od té doby chátrá.
Karlovy Vary - Chrám sv. Máří Magdalény Karlovy Vary - Chrám sv. Máří Magdalény - 20.0 km
V interiéru dvě gotické madony, barokní oltářní plastiky (J. Eberl), oltářní obraz (E. Dollhopf) a postranní oltářní obraz sv. Máří Magdalény (J. Kramolín). Rok postavení 1732 - 1736; Architekt K. I. Dienzenhofer.
Karlovy Vary - Jelení skok Karlovy Vary - Jelení skok - 20.0 km
Jelení skok je vršek, vypínající se nad centrem Karlových Varů. Kovová socha kamzíka z roku 1851, jejímž autorem byl berlínský sochař August Kiss. Nechal ho sem postavit baron Lützow, chtěl jím zasměšnit smyšlenou pověst o objevení Vřídla, protože právě v těchto místech byl podle legendy ten opravdový Jelení skok. Místo se stalo v osmdesátých letech cílem vandalského útoku, takže zde stojí jen pozdější kopie. Od hotelu Pupp sem jezdí lanovka, která pokračuje na vyšší stanici rozhledny Diana. Je zde stylová restaurace s malebným výhledem a i procházka lesními cestami přináší nečekané pohledy.
Hrad Loket Hrad Loket - 21.0 km
Hrad Loket, vypínající se v nádherné poloze na skalnatém kopci v meandru řeky Ohře nad stejnojmenným městečkem, patří k našim nejcennějším středověkým památkám. Patří k tomu málu českých hradů, u nichž jsou ještě patrné některé části zbudované v románském slohu. Výrazné rysy vtiskla hradu gotika, méně se jej pak dotkla renesance. Konečnou podobu hradu výrazně ovlivnila jeho adaptace na c.k. věznici na přelomu 18. a 19. století, při níž byl - zcela zbytečně - odstraněn původní unikátní románský palác. Staveniště hradu předznamenalo jeho charakteristický půdorys: ústřední objekty vyrůstají z temena skály, zatímco přístupová cesta se k nim vine vzhůru sevřená pozdějšími stavbami (byť v době vzniku hradu bývala vstupní brána proražena v hradbě na východní straně a k jejímu přeložení došlo zřejmě až za Lucemburků).
Karlovy Vary - Divadlo Karlovy Vary - Divadlo - 21.0 km
Výstavba budovy karlovarského divadla byla zahájena v říjnu 1884 a již v květnu 1886 se konalo velkolepé zahajovací představení. Interiérům dominuje a k největším skvostům divadla patří opona od Gustava Klimta. Slavnostní znovuotevření divadla po generální rekonstrukci v letech 1993-99, provedené dle původních plánů vídeňských architektů, se konalo v červnu 1999.
Karlovy Vary - Lanovka Imperial Karlovy Vary - Lanovka Imperial - 21.0 km
Nejstarší karlovarská lanová dráha ? zahájení provozu 18.5.1907 Délka tratě 127 m Maximální sklon tratě 495 promile Nadmořská výška dolní stanice 381,44 m Nadmořská výška horní stanice 436,63 m Výškový rozdíl 55,19 m.
Karlovy Vary - Grandhotel Pupp Karlovy Vary - Grandhotel Pupp - 22.0 km
V roce 1701 ze byl postaven tzv. Saský sál, v roce 1728 k němu byl přistavěn Český sál, který se stal nejoblíbenějším společenským centrem šlechty v Karlových Varech. V roce 1775 se do Karlových Varů přiženil cukrář Johann Georg Pupp, roku 1786 koupil Český sál a rodina Puppů proměnila Český sál během několika generací na velkohotel. Současná neobarokní podoba hotelu je z let 1905 - 1907.
Karlovy Vary - Japonská zahrada Karlovy Vary - Japonská zahrada - 22.0 km
Myšlenka na zřízení japonské kamenné zahrady vzešla od paní Masumi Schmidt-Muraki. Japonské inspirace a ohlasy mají v Karlových Varech více než stoletou tradici.
Karlovy Vary - Lanová dráha Diana Karlovy Vary - Lanová dráha Diana - 22.0 km

Při návštěvě lázeňského města Karlovy Vary byste si určitě neměli nechat ujít projížďku lanovou drahou, která vede na rozhlednu Diana. O rozhledně se říká, že pokud na ní člověk nezavítá, nemá právo říkat, že navštívil toto krásné lázeňské město.
Aby výstup na tuto dominantu byl pro vás snazší, nechalo město vybudovat lanovou dráhu, která vede až ke vchodu do Diany.

Karlovy Vary - Galerie umění Karlovy Vary - Galerie umění - 23.0 km
Postavena původně jako vzorkovna zboží Chebské živnostenské a obchodní komory. Od roku 1953 je zde výhradně galerie umění. Dvě křídla se zajímavým středním členěním. Postavena roku 1912, Architekt Seitz
Karlovy Vary - Lázně I. Karlovy Vary - Lázně I. - 23.0 km
V místech bývalého, v pořadí druhého karlovarského pivovaru, stojí jedna z nejpůvabnějších kulturních památek města, balneoterapeutický ústav Lázně I. (dříve Kaiserbar, Císařské lázně, 1893-1895; Fellner, Helmer).
Karlovy Vary - Linhart Karlovy Vary - Linhart - 23.0 km
Na Sovově stezce se nachází Kaplička sv. Linharta. Několik desítek metrů nad ní v lese je torzo původně románského kostela sv.Linharta. Patřil do obce Obora, která byla staršího založení než Karlovy Vary, ale zanikla s rozkvětem města v 16.stol. Archeologický výzkum prováděný zde od r. 1989 Karlovarským muzeem odkryl dlažbu románského kostela a celou řadu architektonických detailů této památné stavby.
Karlovy Vary - Hotel Imperial Karlovy Vary - Hotel Imperial - 24.0 km
Nedávno zrekonstruovaný stylově zařízený neoklasicistní Lázeňský hotel Imperial.
Karlovy Vary - Poštovní Dvůr Karlovy Vary - Poštovní Dvůr - 24.0 km
Klasicistní stavba z r. 1791 postavena karlovarským poštmistrem Josefem Korbem, aby sloužila jako přepřehací stanice poštovních koňských spřežení. Později se z objektu stalo významné společenské středisko. Dne 20.července 1894 zde zazněla poprvé na evropském kontinentě Dvořákova symfonie Z nového světa. V objektu se nacházejí sál Labitzkého z roku 1791 a sál Pruský z roku 1818 a lázeňskými hosty vyhledávaná restaurace a taneční a zahradní pavilon.
Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. - 24.0 km
Stavba v neogotickém slohu pochází z roku 1877. Poskytuje výhled z teras ve dvou patrech. Průhledem nad lázeňskou čtvrtí je vidět na Krušné hory, v jižním výhledu je část Slavkovského lesa s osou údolí Teplé.
Karlovy Vary - Rozhledna Diana Karlovy Vary - Rozhledna Diana - 25.0 km
Rozhlednu Dianu nalezneme v lesích nad Karlovými Vary. Tyčí se do výšky 35 metrů, její ochoz se nachází ve výšce 30 metrů a můžeme z něj pozorovat nejen Karlovy Vary, ale i Krušné hory, Doupovské hory a Slavkovský les.
Hrádek Hartenštejn Hrádek Hartenštejn - 29.0 km
Na trase Karlovy Vary – Praha se nalézá městečko Bochov. Ten střežili, v dobách minulých, dva hrádky. Hungerberk, který stával na návrší přímo nad obcí a Hartenštejn. Zatímco po prvním se nezachovalo nic (vypálen byl Jiřím z Poděbrad), druhý dále od silnice, je celkem zachovalý. Hartenštejn je dobře viditelný i ze „spojovací komunikace. Jeho věž je nově zdobena střechou, v relativním dobovém stylu.